De laatste maanden is hard gewerkt aan het gereedmaken van de bouwlocatie voor de start van de nieuwbouw van De Beuk en De Plataan. De archeologische onderzoeken zijn afgerond en de aanwezige bodemverontreiniging is gesaneerd. De nieuwbouw is inmiddels gestart en ligt op schema.

Voor wat betreft De Linde, het deel bestaande uit de monumentale panden aan het Spui, is gewerkt aan het nader onderzoeken van de monumentale aspecten en zijn inmiddels de aanvragen omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Den Haag. Voor dit deel zal medio augustus worden gestart met de renovatie- en restauratiewerkzaamheden. De oplevering van Het Stadshof wordt verwacht medio tweede kwartaal 2022.

Download hier het inschrijffomulier